Wybierz język strony: Polish English German Russian
Rozmiar tekstu artykułu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki.

PROW jest końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana jest strategia krajowa ROW, która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii jest właśnie PROW.

Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to mam miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest kilka różnych programów dla poszczególnych regionów jednolitych pod względem problemów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych.

Więcej na stronach www programu.

 Leader Plus to swoista sieć, którą tworzą lokalne grupy działania, ludzie i instytucje zajmujące się Leader'em. Sieć jest po to, aby w łatwy sposób komunikować się i kontaktować z innymi w regionie, w kraju, za granicą, by dzielić się własnymi doświadczeniami i uczyć się od innych.

Leader to dobre narzędzie do praktykowania zasady myśl globalnie, działaj lokalnie. Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej i wynikający z niego dostęp do programów środków rozwojowych to szansa na rozwiązanie problemów, z którymi dotychczas sobie nie poradziliśmy, to szansa na wprowadzenie rozwiązań, które w sposób trwały umożliwią rozwój naszych wsi i miast.

Więcej na stronach Leader Plus Polska.

Misją LGD Puszcza Notecka jest zapewnić mieszkańcom obszarów wiejskich i Puszczy Noteckiej wysoką jakość życia, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu miejscowych zasobów natury i kultury dla rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, przedsiębiorczości,nowoczesnego rolnictwa i innowacyjności z poszanowaniem i ochroną dziedzictwa otrzymanego od natury i przodków.

Co to są małe projekty?
To operacja, która nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach działań osi 3 PROW 2007- 2013 (jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej), ale jednocześnie przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi. To przedsięwzięcie zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), służące rozwojowi obszarów wiejskich, na które udzielana jest dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

PREFEROWANE RODZAJE OPERACJI W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIECIACH:
(...)
Przedsięwzięcie III
- Rozwój nowych produktów i usług opartych o wykorzystanie lokalnych zasobów
• promocja lokalnych produktów [np. wystawa kwiatów]
• utworzenie bazy informacji turystycznej i stron internetowych z informacjami promującymi miejscowe
atrakcje turystyczne
• organizacja szkoleń i wydawanie publikacji nt. produktów innowacyjnych i wykorzystujących nowe
technologie (np. ekologiczne, alternatywne źródła energii).

Więcej na stronie Stowarzyszenia Puszcza Notecka.

Stowarzyszenie Puszcza NoteckaProgram Rozwoju Obszarów WiejskichUrząd Miasta i Gminy SierakówWojewództwo WielkopolskieLeaderUnia Europejska

Realizacja: Krzyżaniak, Projekt graficzny: Mateusz Klein, Silnik: Joomla!

Menu główne

Historia

Przyroda