Certyfikowane szkolenia informatyczne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, wskazane jest praktyczni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach prawych na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszelkich organizmów kontroli przeciwwybuchowej, branych w kontrakcie z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które odbywają w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania uważające się w takich strefach powinny dysponować odpowiednie certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt używany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca chodząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w zasadzie, winien być dokonany zgodnie z zamkniętymi w niej podstawami, co w pracy ma doprowadzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich a akcesoriów (oraz środowiska) robiących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.